довтасвам

довтасвам
гл. - идвам, дохождам, пристигам, явявам се, появявам се, показвам се, вестявам се, приближавам се, завръщам се, прибирам се, дохождам си, връщам се, възвръщам се, достигам, доближавам се, долитам, ето ме

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • вестявам се — гл. явявам се, мярвам се, идвам, появявам се, представям се, показвам се, излизам наяве, довтасвам, излизам на сцената, навъртам се, понавъртам се …   Български синонимен речник

  • връщам се — гл. завръщам се, възвръщам се, идвам си, прибирам се, дохождам си, пристигам, довтасвам, явявам се, вестявам се, приближавам се …   Български синонимен речник

  • довличам се — гл. идвам, пристигам, домъквам се, дотътрям се, добирам се, довтасвам …   Български синонимен речник

  • домъквам се — гл. долазвам, прилазвам, лазя, пълзя, припълзявам, дотътрям се, примъквам се, доближавам се, приближавам се, достигам, допълзявам, дотътрузвам се, присламчвам се, докопвам се, пристигам, идвам, довтасвам …   Български синонимен речник

  • дохождам — гл. идвам, стигам, пристигам, връщам се, възвръщам се, завръщам се, прибирам се, приближавам, довтасвам, явявам се гл. наставам, настъпвам, случвам се гл. появявам се …   Български синонимен речник

  • идвам — гл. пристигам, дохождам, явявам се, появявам се, задавам се, показвам се, вестявам се, довтасвам, приближавам се, наближавам, добирам се, настъпвам, прибирам се, връщам се, завръщам се, долитам, прииждам гл. произлизам, произтичам, произхождам,… …   Български синонимен речник

  • излизам наяве — словосъч. показвам се, лъсвам, мярвам се, вестявам се, появявам се, довтасвам словосъч. излизам на сцената словосъч. очертавам се, ставам известен, възниквам за въпрос, изниквам за факт …   Български синонимен речник

  • изтърсвам се — гл. идвам, пристигам, довтасвам, вестявам се, явявам се …   Български синонимен речник

  • мъкна се — гл. влача се, влека се, тътря се, едвам се движа, вървя бавно, кретам гл. довтасвам …   Български синонимен речник

  • пристигам — гл. идвам, приближавам, доближавам, настъпвам, достигам, дохождам, довтасвам, изтърсвам се, притърчавам, прииждам гл. явявам се, появявам се, показвам се, вестявам се гл. прибирам се, връщам се, завръщам се, долитам гл. докарват ме, донасят ме,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”